2021 MEMORIAL SHIELD POINTS TABLE.
Matches 1 2 3 4 5 6      
VENUE River - Evening Weights River - Novice Sheild Weights River-Huntsman Cup Weights River-Mrs Williams Cup Weights River-J.Irish Trophy Weights River-Axminster Cup Weights   Memorial Shield  Memorial Shield  TOTAL WEIGHT
Date 19/06/2021 11/07/2021 25/07/2021 08/08/2021 22/08/2021 05/09/2021   Total Total - 1 match ALL 6 MATCHES
Position Name POINTS LB-OZ POINTS LB-OZ POINTS LB-OZ POINTS LB-OZ POINTS LB-OZ POINTS LB-OZ        
  Danny Blunn 10 2lb 7oz 10 3lb 8oz                 = 20    
  Mike Goad 6 1lb 11oz                     = 6    
  Jason Evans 1 DNW                     = 1    
  Russel Hilton 7 1lb 12oz 15 5lb 3oz                 = 22    
  Robin Cox 1 DNW 8 2lb 11oz                 = 9    
  Cliff Gaylard  11 2lb 9oz 5 2lb 1oz                 = 16    
  Dave Pope 12 3lb 0oz 11 3lb 12oz                 = 23    
  Terry Morgan 15 3lb 15oz 12 4lb 11oz                 = 27    
  Steve Parker 9 2lb 2oz 3 1lb 13oz                 = 12    
  Nick Payne 3 1lb 2oz                     = 3    
  Paul Adams 2 1lb 0oz                     = 2    
  Chris White 5 1lb 3oz 6 2lb 2oz                 = 11    
  Derek Goad 9 2lb 2oz 7 2lb 3oz                 = 16    
  Jamie Rich 14 3lb 11oz 1 1lb 8oz                 = 15    
  Chris Norton 5 1lb 3oz 14 4lb 12oz                 = 19    
  Dave Hilton 13 3lb 7oz 1 1lb 8oz                 = 14    
  John Simms     2 1lb 2oz                 = 2    
  Mark Dibble     1 1lb 4oz                 = 1    
  Julie Sumner     9 3lb 2oz                 = 9    
  Steve Joel     1 1lb 3oz                 = 1    
  David Simms     4 1lb 15oz                 = 4    
  Bob Newbury     14 4lb 12oz                 = 14    
  Dennis Hawkins     2 1lb 10oz                 = 2    
  Jenny Watter     1 11oz                 = 1    
                            = 0    
                            = 0