2021 MEMORIAL SHIELD POINTS TABLE.
Matches 1 2 3 4 5 6      
VENUE River - Evening Weights River - Novice Sheild Weights River-Huntsman Cup Weights River-Mrs Williams Cup Weights River-J. Irish Trophy Weights River-Axminster Cup Weights   Memorial Shield  Memorial Shield  TOTAL WEIGHT
Date 19/06/2021 11/07/2021 25/07/2021 08/08/2021 22/08/2021 05/09/2021   Total Total - 1 match ALL 6 MATCHES
Position Name POINTS LB-OZ POINTS LB-OZ POINTS LB-OZ POINTS LB-OZ POINTS LB-OZ POINTS LB-OZ        
  Danny Blunn 10 2lb 7oz 10 3lb 8oz     11 3lb 1oz         = 31    
  Mike Goad 6 1lb 11oz     6 3lb 3oz 1 1lb 2oz         = 13    
  Jason Evans 1 DNW     1 2lb 2oz             = 2    
  Russel Hilton 7 1lb 12oz 15 5lb 3oz 14 5lb 6oz 13 3lb 8oz         = 49    
  Robin Cox 1 DNW 8 2lb 11oz 10 3lb 10oz 12 3lb 7oz         = 31    
  Cliff Gaylard  11 2lb 9oz 5 2lb 1oz 7 3lb 5oz 15 4lb 7oz         = 38    
  Dave Pope 12 3lb 0oz 11 3lb 12oz 12 4lb 3 1lb 3oz         = 38    
  Terry Morgan 15 3lb 15oz 12 4lb 11oz 15 7lb 5oz 9 2lb 8oz         = 51    
  Steve Parker 9 2lb 2oz 3 1lb 13oz 3 2lb 10oz 10 2lb 12oz         = 25    
  Nick Payne 3 1lb 2oz         1 DNW         = 4    
  Paul Adams 2 1lb 0oz                     = 2    
  Chris White 5 1lb 3oz 6 2lb 2oz     4 1lb 9oz         = 15    
  Derek Goad 9 2lb 2oz 7 2lb 3oz 1 2lb 6oz 5 1lb 10oz         = 22    
  Jamie Rich 14 3lb 11oz 1 1lb 8oz 13 4lb 13oz 14 3lb 9oz         = 42    
  Chris Norton 5 1lb 3oz 14 4lb 12oz 9 3lb 9oz 3 1lb 3oz         = 31    
  Dave Hilton 13 3lb 7oz 1 1lb 8oz 11 3lb 15oz 7 1lb 11oz         = 32    
  John Simms     2 1lb 2oz 3 2lb 10oz 7 1lb 11oz         = 12    
  Mark Dibble     1 1lb 4oz                 = 1    
  Julie Sumner     9 3lb 2oz                 = 9    
  Steve Joel     1 1lb 3oz                 = 1    
  David Simms     4 1lb 15oz 8 3lb 7oz             = 12    
  Bob Newbury     14 4lb 12oz 1 2lb 7oz 1 14oz         = 16    
  Dennis Hawkins     2 1lb 10oz                 = 2    
  Jenny Watter     1 11oz                 = 1    
  Chris Deedee         4 3lb             = 4    
  Dan Mattock         6 3lb 3oz 3 1lb 3oz         = 9    
  Baz Morgan             8 1lb 13oz         = 8    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0    
                            = 0